Plastove okná a ich

 
 
 

PARTNERI

 
 
 
 
Web Google
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
 
 
www.plastoveokna-bratislava.sk
 
Plastové okno, plastové okná, plastové dvere, plastové okná cenník Vám všetko s radosťou firma TERMAX poskytne, navrhne a namontuje.
 

 

Plastové okná a informácie o údržbe

Plastové okná – údržba

Plastové okná sa čistia dostupnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť, ktoré sú neabrazívne, najlepšie vlažnou vodou s prídavkom saponátu alebo technickým benzínom a liehovými prípravkami. Okenné profily sa nesmú dostať do styku s látkami, ktoré narúšajú základný materiál (napr. acetón, benzén, toluén, trichlóretylén, perchlóretylén, chloroform a iné). Extrémne slnečné žiarenie spôsobuje vysokú povrchovú teplotu a tým aj zvýšenú rozťažnosť plastových profilov. Preto má každý výrobca profilov vyvinuté rôzne receptúry, ktoré sa využívajú v rôznych klimatických pásmach. Ani plastové okná nemožno po inštalácii ponechať celkom bez údržby, treba ich pravidelne umývať a tak ako pri iných oknách treba premazať kovania, skontrolovať tesnenia a prípadne ich každých pätnásť rokov vymeniť.

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Hlavná stránka
Domov
 
 
 
 
 
 
 
My Vám ponúkame VÝSUVNÉ MARKÍZY | PEVNÉ MARKÍZY | INTERIEROVÉ ŽALÚZIE | VERTIKÁLNE ŽALÚZIE | PEVNÉ SIETE PROTI HMYZU | NAVÍJACIE SIETE PROTI HMYZU | INTERIEROVÉ DVERE | VCHODOVÉ DVERE | PLASTOVÉ OKNÁ | PLASTOVÉ DVERE | INTERIEROVÉ ROLETY | EXTERIEROVÉ ROLETY vo vysokej kvalite s neprekonatelným servisom v BRATISLAVE a aj CENNÍKOM ! ! !
 
 
Pifflova 7, 851 05 Bratislava, e-mail termax@termax.sk
tel.:/fax: 02/ 6252 4062, 02/ 6252 4061